Wcześniejsi emeryci czekają na wyrok TK

W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie
czeka pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Ma pan wątpliwości dotyczące zgodności z
ustawą zasadniczą przepisu art. 1 pkt 6 lit. b
ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach…