Ustawa o OFE trafi do TK. Bo narusza zaufanie

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz skieruje do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy, która pozwoliła na przekazanie połowy aktywów Otwarty Fundusz Emerytalny do Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jej zdaniem…

Jedlak: Dłuższa praca, ale jaka?

TK nieraz dał
wyraz trosce o pieniądze publiczne i transakcje Skarbu
Państwa. Zgadzam się z nim, że czas emerytalny
jest materią, którą państwo może
dość swobodnie regulować ustawami –
byleby nie uchybiało sztuce legislacji. Co…