Wyrok TK ws OFE? Niekorzystny dla przyszłych pokoleń

osąd jest niekorzystny w dla finansów publicznych i ubezpieczonych –
tak decyzję Trybunału Konstytucyjnego komentuje specjalista Forum
Obywatelskiego Rozwoju. Sędziowie orzekli, że zmiany w Otwarty Fundusz Emerytalny sprzed przeszło
roku…

Wyrok TK ws OFE? Niekorzystny dla przyszłych pokoleń

osąd jest niekorzystny w dla finansów publicznych i ubezpieczonych –
tak decyzję Trybunału Konstytucyjnego komentuje specjalista Forum
Obywatelskiego Rozwoju. Sędziowie orzekli, że zmiany w Otwarty Fundusz Emerytalny sprzed przeszło
roku…